Utvikles som musiker

Musikalsk talent kan være til stor glede på det personlige planet, men mange vil også gjerne jobbe som musikere. Man trenger ikke å jobbe med musikk på heltid for å være musiker. Det finnes muligheter til deltidsjobb, eller man kan… Continue Reading

Utvikle ditt pokertalent

Noen liker å spille poker bare på hobbybasis, og bryr seg ikke så mye om de vinner eller taper, ettersom de bare spiller om småbeløp. Men noen oppdager at de har et talent for spillet, og ønsker å gjøre mer… Continue Reading

Utvikle foretaket

Ingen foretak er så gode at de ikke kan bli enda bedre. Det er alltid rom for videreutvikling og forbedring, og da er det viktig å ta med hele foretaket i vurderingen. Man bør åpne for debatt, og la alle… Continue Reading

Utvikles på et personlig plan

Et menneske har alltid evnen til å lære noe nytt, og man bør aldri slutte å lære. Det gjelder også dersom man er godt voksen og har en god og stabil jobb. Læring handler om selvutvikling, og det handler om… Continue Reading