Utvikle foretaket

Ingen foretak er så gode at de ikke kan bli enda bedre. Det er alltid rom for videreutvikling og forbedring, og da er det viktig å ta med hele foretaket i vurderingen. Man bør åpne for debatt, og la alle ansatte si sin mening. De ansatte kan ha mange forslag til forbedring, ettersom de ofte ser foretaket fra en annen vinkel enn lederne. Det er de som jobber i de ulike avdelingene som best vet hvor skoen trykker, og hvor det kan gjøres forbedringer.En annen fordel med å inkludere de ansatte, er at de ansatte føler seg verdsatt. Når de føler at de blir hørt, og at de kan påvirke sin egen jobbsituasjon, blir de mer engasjert i jobben sin. Ansatte som føler at lederne ikke hører på dem, blir raskere lei av jobben, og irritert over ledelsen. Det går ut over jobbmiljøet. Dersom man skal utvikle foretaket, må man også utvikle et godt jobbmiljø, der de ulike avdelingene samarbeider bra. Lederutvikling kan hjelpe, men man må også tenke på team-bygging og utvikling av de ansattes ferdigheter. De ansatte trenger å lære nye ting, og få økt ansvar etter hvert som de utvikler seg.Et foretak skal ikke være statisk og uforanderlig. Dersom foretaket ikke klarer å følge med i tiden og utviklingen innen markedet, vil man raskt merke konsekvensene. Jo mer dynamisk og villig et foretak er til å endre sin strategi, desto lettere blir det å tilpasse seg et endret marked. Utvikling er en pågående prosess som aldri blir ferdig.

Camryn Marks