Utvikles som musiker

Musikalsk talent kan være til stor glede på det personlige planet, men mange vil også gjerne jobbe som musikere. Man trenger ikke å jobbe med musikk på heltid for å være musiker. Det finnes muligheter til deltidsjobb, eller man kan drive med musikk på hobbybasis. Man kan spille i band eller synge i kor. Mange komponister har også startet på hobbybasis. De aller heldigste har hatt muligheten til å gjøre komponeringen til en heltidsjobb.

Dersom man vil utvikle seg rent faglig, kan man ta et kurs. Det finnes kurs der man kan lære å komponere, kurs der man kan lære å spille et nytt instrument, og kurs for å bli musikkprodusent. Man kan også lære veldig mye over nettet, enten ved å lese nettsider, eller se videoer. Det blir lagt ut instruksjonsvideoer om nær sagt hva som helst, og man kan til og med lære seg å spille over nettet.

Å satse på musikken kan kreve litt mot og god økonomi, og kanskje man blir møtt med skepsis og kritikk fra andre. Men man skal ikke la andre bestemme. Det handler om å utvikle seg selv, og føle seg vel – og å alltid stå på det lille ekstra for å oppnå det man vil. Det gjelder å gjøre mest mulig ut av det livet man har fått tildelt, og de talentene man har. Man må våge å satse, og gjøre noe for sin egen del, slik at man blir lykkelig. Det verste man kan gjøre, er å ikke satse på talentet sitt, og angre i ettertid. Da er det bedre å ta en sjanse.

bjarne